Werk aan de winkel

Het is geen nieuwtje, de tuinen van de Kerk en Pastorie zijn altijd prima verzorgd door vier van onze gemeenteleden.
Op dit moment is door vakantie en ziekte een dringende behoefte aan hulp bij de tuinonderhoudswerkzaamheden.
Daarom doen de Kerkrentmeesters een beroep op u allen.
De werkzaamheden in de tuin geschieden elke donderdagmorgen, de aanvang is rond 9:00 uur en we ronden rond 12:00 uur af.
Uiteraard zal er voor koffie of thee gezorgd worden.
We hopen dat één of meerdere mensen ons hiermee willen helpen.
 
ps: Gereedschap is ruim voorhanden in de schuur naast de Pastorie
 
Bij voorbaat dank namens de
Kerkrentmeesters
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35