Beleid Diaconie Protestantse Gemeente Schipluiden

Beleid
Diaconie  

Protestantse Gemeente Schipluiden
2020-2025
Omzien naar elkaar

Klik hier

Beleid Protestantse Gemeente Schipluiden

Beleid
Protestantse Gemeente Schipluiden
2022-2027
Van U is de toekomst

Klik hier 

 

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.