Dorpskerk Schipluiden

Dorpsstraat 3
2636 CB  Schipluiden
015-3809700 Het Baken/Dorpskerk


Predikant Vacant
predikant@protestantschipluiden.nl

Scriba
scriba@protestantschipluiden.nl

Contactpersoon Kosters Dorpskerk
verhuurgebouwen@protestantschipluiden.nl


Contactpersoon Diakenen Daniël Booms
diaconie@protestantschipluiden.nl
 
Contactpersoon Kerkrentmeesters Gerard Mostert
voorzitterkerkrentmeesters@protestantschipluiden.nl

Contactpersoon Ledenadministratie Nicolette Brik
ledenadministratie@protestantschipluiden.nl

Wekelijkse Zondagsbrief 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl
(kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur)

Kerkblad Samen per twee weken

samen@protestantschipluiden.nl  
(kopij inleveren voor woensdag 19.00 uur)

Kringloopmarkt
kringloop@protestantschipluiden.nl

Beheer Website

website@protestantschipluiden.nl
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35