Activiteiten Kerk en Israël 2022-2023

In onze regio worden veel activiteiten georganiseerd binnen het werkveld van ‘Kerk en Israël’. Hierbij kunt u denken aan lezingen, cursussen, leerhuizen, concerten en ontmoetingsdagen, zowel voor predikanten als voor geïnteresseerde gemeenteleden.

Lees meer 

Geloof je dat? Basiscatechese

Woensdagavond 12 oktober van 19.00-20.00 uur kunnen jongeren vanaf 12 jaar in de Kajuit meer leren over de dingen die we in de kerk doen en wat we belijden in geloof. In principe wordt deze gelegenheid hierna elke week geboden in een serie van 10 bijeenkomsten.
Lees meer 

BENEFIETCONCERT 

Op zondag 13 november zullen Joram van Ketel en Iddo v.d. Giessen een benefietconcert geven waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het werk van Nelleke en Ron van Ketel. Dit concert wordt gegeven in de Dorpskerk te Schipluiden op zondagmiddag 13 november om 16.00 uur. Meer gegevens volgen nog in de Samen en zondagsbrief van komende weken. 

Lezing over ds. Hambrouck

Op woensdagavond 5 oktober houdt Jacques Moerman een lezing over het leven en werk van Antonius Hambrouck (1607-1661), predikant in Schipluiden en op het eiland Formosa (Taiwan).
Lees meer 

Groeigroep

Het is misschien aan de aandacht ontsnapt, dat de Groeigroep weer van start wil gaan. Daarom brengen we het nog een keer onder de aandacht. Op donderdag 20 oktober om 20.00 uur in het Baken is er een informatieavond tevens startavond.
 
Lees meer 

Nieuwsbrief Ron en Nelleke september 2022

Klik hier om de nieuwsbrief van september 2022 van Ron en Nelleke van Ketel te lezen.

Een liedboek uit 1773

Enige weken geleden meldde een verzamelaar, dat hij op een rommelmarkt een exemplaar had gevonden van ‘Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik’. Deze bundel is in 1773 op initiatief van de Hoog Mogende Heeren Staaten-Generaal der Vereenigde Nederlanden’ tot stand gekomen. Kerk en Staat waren toen nog niet gescheiden. Het boek is een eerste druk uit 1774. Het betreft nieuwe berijmingen en is ook na 1774 nog veelvuldig uitgegeven. Echt uniek is het liedboek niet. Er zijn meer exemplaren van bewaard gebleven. Wel bijzonder is voorin het boek de potloodaantekening: ‘Van Ned. Herv. Kerk Schipluiden, 30 Juni Ontvangen’.
Lees meer 

Haak-aan

Afgelopen winters hebben een aantal dames lapjes gehaakt of gebreid voor dekens bestemd voor Dorcas.
We zoeken versterking. Wie heeft zin om1 x per 3 weken mee te doen.
We breien, haken op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

In het Baken of bij iemand thuis.
Informatie: Wil Dijkshoorn                
famdijks@kabelfoon.nl

 

Eten met zin

Aansluitend bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ bestaat het plan om met enige regelmaat een maaltijd te organiseren, waarbij ontmoeting, gezelligheid en lekker eten samen gaan met zinvolle gespreksonderwerpen.
Let op de berichten in Samen, zondagsbrief en website voor actuele informatie.
Belangstellenden kunnen zich alvast melden of informatie vragen bij: dorpskerkschipluiden@gmail.com
 

Dorcas kledingcontainer

Er staat bij de boerderij van de fam. Van der Berg aan de Keenenburgweg 59-61 sinds kort een blauwe Dorcas container. Daar kunt U de kleding in deponeren.
 

Het “Kerk TV team”

Het kerk tv team zendt elke zondagochtend vanaf 09.50 uur de eredienst uit.
Ook bij een rouwdienst kunt u/ jij de dienst meekijken of luisteren. Tien minuten voor aanvang van een dienst begint de uitzending.

Heeft u/jij tips, suggesties of feedback voor het team, geef dat dan zeker door!!
Graag per mail naar liturgie@protestantschipluiden.nl
Lees meer 

Kerkdienst luisteren en kijkenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk beluisteren en meekijken (via vakje kijken)?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl

Viering Dorpskerk

Zondag 9 oktober 2022  
10.00 uur Dorpskerk  
Ds. B.W.J. de Ruyter, Maasland
 
Orde van dienst,
volgt nog
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.