Orgelwetenswaardigheden Dorpskerk Schipluiden

De 15 orgelpijpen die jarenlang toonloos en troosteloos in de ruimte onder de toren waren opgeslagen zijn gerestaureerd en in het orgel  opgenomen en dragen bij aan het kleurenpalet van het orgel. Het leuke is dat dit pijpwerk  uit het oude (verdwenen) orgel van de Koningskerk afkomstig is.  Het register Bourdon 16’ (een laag fluit register) van het hoofdwerk (klavier I) is uitgebreid met deze pijpen.
Bovendien is het orgel is nu weer in prima conditie en heeft een generale stembeurt ondergaan. Tijdens de zaterdagse openstelling van de kerk is de speeltafel te bezichtigen en de aanwezige organist van dienst is best bereid een en ander te laten zien (en horen!) 

Organist Warner Fokkens

Enige tijd geleden heeft organist Warner Fokkens verschillende stukken opgenomen voor Youtube. Dit heeft hij gedaan op het orgel van de Dorpskerk.
Klik op onderstaande links en luister naar de opname.

Philip Pool - Sonate 10 https://www.youtube.com/watch?v=yU87QiiuKyQ 
Yann Tiersen - Le Banquet https://www.youtube.com/watch?v=Vno1XtgcS9c 
J.S. Bach - Triosonate V:  deel 1: Allegro https://www.youtube.com/watch?v=F17UKA0wRtE 
J.S. Bach - Air uit Suite nr. 3in D https://www.youtube.com/watch?v=tk7aByr4cjE  
J.L. Krebs - Fantasie sopra “Freu dich sehr, o meine Seele” https://www.youtube.com/watch?v=MXVeKo1ioKo 

Bijenwas

De herenbanken en het koorhek staan in de bijenwas! Voor de komende 5 jaar staat het er weer mooi bij.
 

Zomerdienst zangers gevraagd

Op 15 augustus zou het in normale omstandigheden de zondag zijn waarop we ergens in het dorp met de Zomerfeesten een openlucht kerkdienst zouden houden. Dit jaar gaat dat niet door, maar als kerken willen we wel graag een oecumenische viering houden, zo mogelijk in de openlucht, bij de Dorpskerk. Thema: Weerzien. Er wordt voor de gelegenheid een koortje gevormd waar iedere belangstellende aan mee kan doen. Repetities zijn op donderdag 29 juli en 12 augustus om 19.00 uur in de Jacobuskerk. Wees welkom!
 

actie statiegeld bij AH Schipluiden

Bij de AH in Schipluiden kun je je statiegeld schenken aan het goede doel. Deze maand, de maand juli is de opbrengst voor de NEM, de organisatie waarvoor Ron en Nelleke van Ketel, onze dorpsgenoten, werkzaam zijn in Jeruzalem.  
Jouw gift is van harte welkom!

laatste clubavond 6-7-8

De laatste clubavond voor groep 6-7-8 voor dit seizoen! De vakantie gaat beginnen. Ze hebben met elkaar een leuk 'ganzenbord' spel gespeeld. Het was een gezellige avond.

Startdienst

Op zondag 12 september 2021 staat de startdienst gepland, zet u/ jij het ook alvast in de agenda?
We duimen voor mooi weer, zodat de dienst op een mooie lokatie buiten kan plaatsvinden!

Dorpskerk open op zaterdagmiddagen

In de zomermaanden van 2019 waren de deuren van de Dorpskerk op zaterdagmiddagen open voor bezoekers. In 2019 hebben we zo'n 400 bezoekers geteld; ze waren bijna allemaal verrast door wat er te zien en te beleven viel in de kerk.

Lees verder, klik hier...

Het “Kerk TV team”

Het kerk tv team zendt elke zondagochtend vanaf 09.50 uur de eredienst uit.
Ook bij een rouwdienst kunt u/ jij de dienst meekijken of luisteren. Tien minuten voor aanvang van een dienst begint de uitzending.

Heeft u/jij tips, suggesties of feedback voor het team, geef dat dan zeker door!!
Graag per mail naar liturgie@protestantschipluiden.nl

Kerkdienst luisteren en kijkenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk beluisteren en meekijken (via vakje kijken)?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 25 juli 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.