Werk aan de winkel

Het is geen nieuwtje, de tuinen van de Kerk en Pastorie zijn altijd prima verzorgd door vier van onze gemeenteleden.
Op dit moment is door vakantie en ziekte een dringende behoefte aan hulp bij de tuinonderhoudswerkzaamheden.
Daarom doen de Kerkrentmeesters een beroep op u allen.
De werkzaamheden in de tuin geschieden elke donderdagmorgen, de aanvang is rond 9:00 uur en we ronden rond 12:00 uur af.
Uiteraard zal er voor koffie of thee gezorgd worden.
We hopen dat één of meerdere mensen ons hiermee willen helpen.
 
ps: Gereedschap is ruim voorhanden in de schuur naast de Pastorie
 
Bij voorbaat dank namens de
Kerkrentmeesters
 

Energiebesparing

Beste gemeente,
We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat we met z’n allen een mooie mijlpaal hebben bereikt in onze inspanningen voor energiebesparing. Dankzij een zorgvuldig stookbeleid (zoals het consequent gesloten houden van deuren, de verwarming een graadje lager, de verwarming net iets later aan en net iets eerder uit) hebben we een indrukwekkende besparing van maar liefst 25% behaald op energieverbruik en dan met name op gasverbruik vergeleken met de periode van vorig jaar. Door een lagere gasprijs afgelopen jaar is de kostenbesparing zelfs 56% gebleken! Deze prestatie is het resultaat van ons aller medewerking onbewust om te gaan met energie en daarmee ook een duurzamere kerk na te streven. Door deze gezamenlijke inspanningen en begrip van u om het soms wat minder comfortabel te hebben is deze grote besparing mogelijk gemaakt.
Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Samen hebben we laten zien dat kleine acties een groot verschil kunnen maken. Om een idee te geven van wat er is bereikt, hier concrete getallen over het gasverbruik in kerk en
Baken:
Het gasverbruik:
2021-2022 8300 M3
2022-2023 7250 M3
2023-2024 5450 M3
Het verwarmen van de kerk kostte in het afgelopen stookseizoen van oktober 2023 tot en met maart 2024 gemiddeld toch nog wel iets meer dan 150 euro per dienst aan gasverbruik. Omdat het stoken in absolute zin dus nog steeds heel veel kost, zijn we aan het onderzoeken welke opties tot besparing er nog meer in te zetten zijn zoals bijvoorbeeld elektrisch verwarmen.
Een vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

Elektriciteit en water buitenmuur kerk

Gelukkig dat er weer regen is gevallen, het grasveld aan de zuidzijde van de kerk is het alweer behoorlijk groen en pas gepote planten staan volop in bloei. In de droge periode kleurde het ook al groen, dit dankzij de twee waterkranen die aan de zuidzijde van de kerk zijn aangebracht. Het tuinteam hoeft nu niet meer met lange slangen en emmers water te werken, als nodig kan op eenvoudige wijze worden gesproeid. Tegelijkertijd is een elektrakast zgn. evenementenkast, aan de zuidzijde ter hoogte van het koor geplaatst met stopcontacten voor verlichting en tuinapparatuur. Eén van de waterkranen zit in de kast, van binnen kan de elektra en het water worden afgesloten. Om de kosten te besparen hebben Arij Dijkshoorn en Adri van Schie in de tropische hitte een gleuf voor de watertoevoer gegraven en heeft Arie Ouwendijk de waterleiding en de kranen aangelegd. Mooi werk.

De Kerkrentmeesters, September 2022
 

Piano in Het Baken

U herinnert zich vast nog wel dat de schoonmoeder van onze ouderling Leopold Scholz kort geleden is overleden. Eén van de gevolgen is dan dat haar appartement moet worden ontruimd, een karwei waar niemand blij van wordt. Leopold berichtte ons of we belangstelling hadden voor de piano van zijn schoonmoeder, haar hele leven heeft ze er op gespeeld. En dan kun je alleen maar ja zeggen tegen zo’n genereus aanbod. Afgelopen woensdag hebben de piano uit Den Haag met de bus van Adri van Schie opgehaald. En in overleg met beheerder Wil Ouwendijk heeft de piano een mooie plaats in Het Baken gekregen. Voortaan kunnen bijeenkomsten in Het Baken met pianomuziek worden opgeluisterd.
Met groeten van de Kerkrentmeesters 12 september 2022
 

Nieuw piano in kerk

Jarenlang heeft de bestaande piano dienst gedaan in de kerk maar ook een piano slijt . Arianne Thijs, Gert Jan Hol maar ook orgelstemmer Holtkamp waren van mening dat deze piano niet meer voldeed. Dus zochten de Kerkrentmeesters naar een oplossing, een nieuwe of een gebruikte piano dus oriënteren bij muziekzaken. Totdat er ineens een oplossing kwam, Paul van Velzen, Singel 16 bood de kringloop een gebruikte piano van een goede kwaliteit aan. We kregen een seintje van het Kringloopteam dat we een piano konden krijgen en dan gaat de bal snel rollen. Kortom binnen no time stond er weer een prima piano in de kerk meteen verrijdbaar gemaakt. De oude piano is inmiddels afgevoerd. De pianisten blij dat ze weer een instrument hebben waarmee goed muziek te maken is in de komende jaren en de Kerkrentmeesters verheugd dat ze zo’n buitenkans kregen aangeboden.

April 2022
 

Aangepaste Corona maatregelen vanaf 27 februari 2022

Coronaprotocol vanaf 27 februari 2022
Vanaf 27 februari vervallen de coroanaregels. Dat betekent dat we de normale kerkgang weer mogen oppakken en we mogen weer zingen en gezellig koffiedrinken na de dienst.

Aandachtspunten die blijvend zijn:
Bij klachten blijf thuis, en volg de dienst digitaal.

Er zijn mensen die wel graag afstand bewaren, laten we dat respecteren en daar rekening mee
houden. Vaak handen wassen en niezen in uw elleboog blijft verstandig. Ook handen schudden
wordt afgeraden.

Ventilatie
Ventilatie blijft een aandachtspunt voor beheerder, koster en kerkrentmeester. Onze kerk is ruim en ventilatie passen we toe al dan niet door een deur open te laten. Dit hangt ook af van het aantal bezoekers.
 

Terugblik op de werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters in 2021

2021 is weer voorbij en voordat we als Kerkrentmeesters dit jaar weer allerlei taken op zullen pakken, volgt hier een terugblik op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we wederom moesten leven met allerlei hindernissen vanwege de coronapandemie. Desondanks is er veel gebeurd, een greep uit onze activiteiten:
Orgel
Het orgel is uitgebreid met 15 houten pijpen waarvan een deel afkomstig is uit de Koningskerk. Het orgel is opnieuw schoongemaakt en gestemd. Organist Gert Jan Hol zal in het voorjaar middels een klein concert de uitbreiding van het orgel laten horen
 
Lees meer 

Collectebonnen

Vanaf 2002 is de kerk  begonnen met  het uitgeven van collectebonnen in euro’s. Destijds stond de tenaamstelling nog op Herv. Kerk gereformeerde Gemeente. Door diverse omstandigheden en om kosten voor bankrekening uit te sparen heeft de kerkenraad besloten de rekening te centreren. Voor uw belasting-aangifte kan dit handig zijn. Collectebonnen kunnen besteld worden bij Wil. Haar telefoonnummer is 015-3809662. Zie hiervoor ook groene boekje,
Het betreffende bedrag kan gestort worden op NL08 RABO0146831527 o.v.v. collectebonnen.

 

Zonnepanelen op Het Baken

Vorige weekdonderdag zijn acht monteurs bezig geweest om 36 zonnepanelen op het dak van Het Baken te monteren. Joop Meeuwisse had door middel van houten schotten het glazen dak beloopbaar gemaakt, zodat men al het materiaal van buiten op het dak kon brengen. Om 8 uur ’s morgens zijn de monteurs gestart en tot in de avond zijn ze doorgegaan om deze klus in één dag te klaren. De twee omvormers, die de elektriciteit van gelijkstroom naar wisselstroom omvormen, zijn in het trapgat van het oude Anker gehangen, ook is de aansluiting op het elektriciteitsnet gemaakt. We verwachten dat met deze zonnepanelen onze gemeente echt groene stroom zal krijgen en dat het teveel aan opgewekte stroom teruggaat naar het net. Alweer een stap om energieneutraal te worden.
 

Bijdragen in het orgelfonds

De orgelbouwer Sicco Steendam die een paar jaar geleden het hele orgel heeft schoongemaakt en opnieuw geïntoneerd, zal binnenkort samen met Gert Jan het orgel stemmen. Dan zal hij ook de betreffende orgelpijpen naar zijn werkplaats meenemen en ze klaar maken om geplaatst te worden. Voor dat plaatsen hebben we echter nog geen toestemming gegeven, we willen u vragen om uw bijdrage in de kosten voor het plaatsen van deze orgelpijpen, het orgel wordt op deze manier completer met de orgelpijpen uit de Koningskerk. We zullen aan de heer Steendam vragen één orgelpijp in de hal van de kerk achter te laten zodat u zelf kunt zien om wat voor soort pijpen het gaat. Wilt u ons helpen om het bedrag van € 3.500,00 bij elkaar te krijgen? U kunt uw gift overmaken op rekening NL08 RABO 0146831527 t.n.v. Protestantse Gemeente Schipluiden onder vermelding van Orgelfonds. Alvast bedankt.
 
Lees meer 

Subsidie op onderhoud van kerk

Zoals u weet zijn de Dorpskerk en Het (oude) Anker rijksmonumenten. De overheid heeft een regeling waarbij de kosten van het onderhoud van deze gebouwen voor een belangrijk deel wordt gesubsidieerd. De afgelopen vijf jaren kregen we ieder jaar een bedrag voor het onderhoud.
Lees meer 

Gerestaureerde Bijbels weer op de Keenenburgbank

De oude Statenbijbels waren behoorlijk uit hun ruggen gezakt. Dankzij mooie giften en door bemiddeling van Jacques Moerman konden we de Bijbels weer in de oude glorie laten herstellen.
 
Lees meer 

Organist Warner Fokkens

Enige tijd geleden heeft organist Warner Fokkens verschillende stukken opgenomen voor Youtube. Dit heeft hij gedaan op het orgel van de Dorpskerk.
Klik op onderstaande links en luister naar de opname.

Philip Pool - Sonate 10 https://www.youtube.com/watch?v=yU87QiiuKyQ 
Yann Tiersen - Le Banquet https://www.youtube.com/watch?v=Vno1XtgcS9c 
J.S. Bach - Triosonate V:  deel 1: Allegro https://www.youtube.com/watch?v=F17UKA0wRtE 
J.S. Bach - Air uit Suite nr. 3in D https://www.youtube.com/watch?v=tk7aByr4cjE  
J.L. Krebs - Fantasie sopra “Freu dich sehr, o meine Seele” https://www.youtube.com/watch?v=MXVeKo1ioKo 

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35