Uitzenden van kerkdiensten

Drie maanden geleden zijn we gestart met het uitzenden van de kerkdiensten in beeld en geluid. Na wat aanloopproblemen kunt u nu de kerkdiensten of andere diensten bij u thuis meebeleven. Vooral in deze corona-tijd is dit een prachtig hulpmiddel, maar ook voor later als u door wat voor omstandigheden niet in kerk aanwezig kunt zijn. De bediening is in handen van een team van acht personen, bestaande uit jonge en wat oudere gemeenteleden. Ze vinden het allemaal erg leuk om de uitzending te verzorgen. Iedere week zorgen twee mensen uit het team voor de uitzending, zij zorgen ervoor dat de liederen, de schriftlezingen, afbeeldingen ed., die ze doorgestuurd krijgen van de voorganger, klaar staan voor vertoning. In de kerk hangen twee op afstand bedienbare camera’s, men kan gemakkelijk van het ene beeld naar het andere overschakelen. U kunt zo de dienst live volgen maar u kunt de kerkdienst ook nog op een later tijdstip terug kijken.
Aan het geheel hangt echter wel een prijskaartje, de aanschaf van het systeem bestaande uit 2 camera’s, 2 laptops en de software kosten inclusief de bekabeling ongeveer € 12.000,00, de kosten van de licentierechten voor de uit te zenden liederen bedragen jaarlijks € 300,00. Als u hiervoor een donatie wilt doen dan is dat zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL08 RABO 0146 8315 27 t.n.v. Kerkrentmeesters, o.v.v. uitzenden kerkdiensten.

15 maart 2021
 

Collectebonnen

Vanaf 2002 is de kerk  begonnen met  het uitgeven van collectebonnen in euro’s. Destijds stond de tenaamstelling nog op Herv. Kerk gereformeerde Gemeente. Door diverse omstandigheden en om kosten voor bankrekening uit te sparen heeft de kerkenraad besloten de rekening te centreren. Voor uw belasting-aangifte kan dit handig zijn. Als u voortaan collectebonnen besteld worden ze bezorgd door de dames Wil en Elise. Via een telefoontje of e mail/ Zie ook groene boekje,
Het betreffende bedrag kan gestort worden op NL08 RABO0146831527 o.v.v. collectebonnen.

De nummers van Wil Dijkshoorn 015-3809662 en Elise Neervoort ejneervoort@caiway.net of telefoonnummer 015 3809783.
Wij hopen als de kerkgang weer is toegestaan dat veel mensen gebruik gaan maken van deze mogelijkheid.
Hartelijke groeten. Wil en Elise namens de kerkrentmeesters.
 

De appelboom is niet meer

De appelboom in de pastorietuin is geveld of beter gezegd, omgezaagd. Vorige week donderdag is het tuinteam de hele ochtend met zaagwerk bezig geweest. Zoals we eerder schreven was deze boom ten dode opgeschreven, zwammen aan de voet van de boom waren al de voortekenen. Het tuinteam heeft de laatste appeloogst binnen gehaald, en al eerder vermeldden we dat de nieuwe appelboom deze zomer is gepoot. Wellicht het volgend jaar weer appels. Van zo’n grote appelboom krijg je veel hout en dit hout is gezaagd in hapbare brokken. Voor de gemeenteleden die wel eens hout stoken dé gelegenheid om de houtvoorraad aan te vullen. U kunt uw portie afhalen van de houtstapel naast de werkschuur van het tuinteam.
 

Zonnepanelen op Het Baken

Vorige weekdonderdag zijn acht monteurs bezig geweest om 36 zonnepanelen op het dak van Het Baken te monteren. Joop Meeuwisse had door middel van houten schotten het glazen dak beloopbaar gemaakt, zodat men al het materiaal van buiten op het dak kon brengen. Om 8 uur ’s morgens zijn de monteurs gestart en tot in de avond zijn ze doorgegaan om deze klus in één dag te klaren. De twee omvormers, die de elektriciteit van gelijkstroom naar wisselstroom omvormen, zijn in het trapgat van het oude Anker gehangen, ook is de aansluiting op het elektriciteitsnet gemaakt. We verwachten dat met deze zonnepanelen onze gemeente echt groene stroom zal krijgen en dat het teveel aan opgewekte stroom teruggaat naar het net. Alweer een stap om energieneutraal te worden.
 

Bijdragen in het orgelfonds

De orgelbouwer Sicco Steendam die een paar jaar geleden het hele orgel heeft schoongemaakt en opnieuw geïntoneerd, zal binnenkort samen met Gert Jan het orgel stemmen. Dan zal hij ook de betreffende orgelpijpen naar zijn werkplaats meenemen en ze klaar maken om geplaatst te worden. Voor dat plaatsen hebben we echter nog geen toestemming gegeven, we willen u vragen om uw bijdrage in de kosten voor het plaatsen van deze orgelpijpen, het orgel wordt op deze manier completer met de orgelpijpen uit de Koningskerk. We zullen aan de heer Steendam vragen één orgelpijp in de hal van de kerk achter te laten zodat u zelf kunt zien om wat voor soort pijpen het gaat. Wilt u ons helpen om het bedrag van € 3.500,00 bij elkaar te krijgen? U kunt uw gift overmaken op rekening NL08 RABO 0146831527 t.n.v. Protestantse Gemeente Schipluiden onder vermelding van Orgelfonds. Alvast bedankt.
 

Subsidie op onderhoud van kerk

Zoals u weet zijn de Dorpskerk en Het (oude) Anker rijksmonumenten. De overheid heeft een regeling waarbij de kosten van het onderhoud van deze gebouwen voor een belangrijk deel wordt gesubsidieerd. De afgelopen vijf jaren kregen we ieder jaar een bedrag voor het onderhoud.

Gerestaureerde Bijbels weer op de Keenenburgbank

De oude Statenbijbels waren behoorlijk uit hun ruggen gezakt. Dankzij mooie giften en door bemiddeling van Jacques Moerman konden we de Bijbels weer in de oude glorie laten herstellen.
 

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 20 juli 2021
10.00 uur
Rouwdienst mevrouw Trix de Bruijne-Voogt
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier
 
Dorpskerk, 25 juli 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, volgt nog

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.