Meehelpen aan de nevendienst

Voor de nevendiensten zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste mensen die verhaal van God willen
delen met kinderen of tieners. Lijkt jou dat ook mooi? Neem contact op met Daniël
daniel@danielbooms.nl.

12+ nevendienst

Voor de tieners van de eerste drie klassen van de middelbare school is er een nevendienst tijdens de
preek. Tijdens deze nevendienst worden de Bijbelteksten en inhoud van de preek interactief
besproken.
Deze nevendienst zal in 2021 starten op 5 september.

Kindernevendienst

Tijdens de diensten op zondagochtend gaan de kinderen van de basisschool een gedeelte van de
kerkdienst naar hun eigen dienst. Hier krijgen zij het evangelie van Jezus te horen op hun niveau
en zullen ze met een knutsel of activiteit het verhaal verwerken.
Deze nevendiensten zullen weer aanvangen als de anderhalvemeterregel is losgelaten.

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.