Paasattenties

Op zondag 26 maart zullen er weer paasattenties uitgedeeld worden. Voor de dienst staan de diakenen met kaartjes met adressen in het Baken.
 
Lees meer 

Onze kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad vergadert op maandag 20 maart in het Baken.

Onze kerkenraad(svergaderingen)
Hierbij weer in het kort de belangrijkste zaken die aan de orde zijn gekomen tijdens onze laatste kerkenraadsvergaderingen.

Klik hier om verder te lezen
Lees meer 

Symbolische schikking Veertigdagentijd 2023

Wekelijks leest u hier de tekst die bij de symbolische schikking hoort. Ondersteunt met een foto. 

Klik hier om verder te lezen en te kijken

 

Lees meer 

Veertigdagen Kalender

 

25-jarig jubileum 

29 maart 1998 - Een gedenkwaardige dag
De dag dat ds. Erika Dibbets v.d. Roest werd bevestigd in Schipluiden. Dat is dus inmiddels bijna 25 jaar geleden.  We willen deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Het wordt niet uitgebreid gevierd, maar een bloemetje is toch zeker op zijn plaats. Het zou natuurlijk ook heel fijn zijn als we met velen aanwezig zijn tijdens de dienst op zondag 26 maart a.s. om 10.00 uur in de Dorpskerk. Na afloop krijgt iedereen de gelegenheid om herinneringen op te halen onder het genot van een kopje koffie of thee. We zien jullie graag op deze heuglijke dag!
 

Kleding en warme sokkenactie Oekraïne krijgt vervolg...........

Uw spontane reacties op onze oproep in december 2022 voor de inzameling was overweldigend. Heel veel dank daarvoor! De opbrengst was hartverwarmend: ruim 400 zakken kleding, dekens, verzorgings- en incontinentiemateriaal enz.! 

Klik hier en lees verder..
Lees meer 

Energiebesparing in de kerk

De prijzen van gas en elektra zijn het laatste half jaar fors gestegen. Gelukkig kunnen we door de zonnepanelen op het dak van Het Baken veel kosten besparen, bij zonnige dagen wordt er zelfs veel meer elektriciteit opgewekt dan we nodig hebben in Het Baken en in de kerk.

Klik hier en lees verder
Lees meer 

Een liedboek uit 1773

Enige weken geleden meldde een verzamelaar, dat hij op een rommelmarkt een exemplaar had gevonden van ‘Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik’. Deze bundel is in 1773 op initiatief van de Hoog Mogende Heeren Staaten-Generaal der Vereenigde Nederlanden’ tot stand gekomen. Kerk en Staat waren toen nog niet gescheiden. Het boek is een eerste druk uit 1774. Het betreft nieuwe berijmingen en is ook na 1774 nog veelvuldig uitgegeven. Echt uniek is het liedboek niet. Er zijn meer exemplaren van bewaard gebleven. Wel bijzonder is voorin het boek de potloodaantekening: ‘Van Ned. Herv. Kerk Schipluiden, 30 Juni Ontvangen’.
Lees meer 

Haak-aan

Afgelopen winters hebben een aantal dames lapjes gehaakt of gebreid voor dekens bestemd voor Dorcas.
We zoeken versterking. Wie heeft zin om1 x per 3 weken mee te doen.
We breien, haken op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

In het Baken of bij iemand thuis.
Informatie: Wil Dijkshoorn                
famdijks@kabelfoon.nl

 

Dorcas kledingcontainer

Er staat bij de boerderij van de fam. Van der Berg aan de Keenenburgweg 59-61 sinds kort een blauwe Dorcas container. Daar kunt U de kleding in deponeren.
 

Het “Kerk TV team”

Het kerk tv team zendt elke zondagochtend vanaf 09.50 uur de eredienst uit.
Ook bij een rouwdienst kunt u/ jij de dienst meekijken of luisteren. Tien minuten voor aanvang van een dienst begint de uitzending.

Heeft u/jij tips, suggesties of feedback voor het team, geef dat dan zeker door!!
Graag per mail naar liturgie@protestantschipluiden.nl
Lees meer 

Kerkdienst luisteren en kijkenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk beluisteren en meekijken (via vakje kijken)?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl

Activiteiten Kerk en Israël 2022-2023

In onze regio worden veel activiteiten georganiseerd binnen het werkveld van ‘Kerk en Israël’. Hierbij kunt u denken aan lezingen, cursussen, leerhuizen, concerten en ontmoetingsdagen, zowel voor predikanten als voor geïnteresseerde gemeenteleden.

Lees meer 

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 26 maart 2023
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jubileumviering m.m.v. Cantorij
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.