Week van de ontmoeting

De eerste week van oktober is de week van de ontmoeting, daarom kunt u op vrijdag 1 oktober van een lunch genieten in de Schelp.
Het is voor iedereen die mensen wil ontmoeten u bent van harte welkom vanaf 11.30 uur.
U kunt zich opgeven via het secretariaat van de Jacobus parochie t/m woensdag 28 september.
Wilt u opgehaald worden geef dat even door bij 015-3801810
Er zijn geen kosten aan verbonden wel staat er een bus klaar voor een eigenbijdrage.
 

De Bijbel is Joods

Woensdagavond 29 september is de eerste van vijf bijeenkomsten in het Baken om vanuit Joods perspectief kennis te maken met - vaak minder bekende - bijbelse personen. Dat de Bijbel een Joods boek is, is meer dan een interessant weetje. Het heeft ook nu iets belangrijks te zeggen.

Vrij

Van maandag 20 t/m zaterdag 25 september en van 1 t/m 10 oktober is ds. Dibbets vrijgesteld van
werkzaamheden. Even pauze voor familie bezigheden en voordat we de drukke wintermaanden
beginnen. In noodgevallen kunt u contact opnemen met waarnemend scriba Klaas van Leeuwen of
één van de wijkouderlingen.

Uitnodiging Startavond GemeenteGroeiGroep 2021

Durf Daniël te zijn!”
donderdag 30 september 2021
vanaf 19.30 uur

Doe je mee aan een nieuw seizoen van de GemeenteGroeiGroepen?
Je persoonlijk geloof/ je zoektocht daarin krijgt in de groep de ruimte om zich te ontwikkelen. Je krijgt er de kans iets te ervaren van wat het betekent leerling van Jezus Christus te zijn.
Hier gaan persoonlijke ontmoetingen hand in hand met serieuze gesprekken aan de hand van de Bijbel.

 

Schoolstartdienst

Op maandag 27 september om 9.00 uur hopen we de schoolstartdienst te kunnen houden met leerlingen en leerkrachten van basisschool De Ark in de Dorpskerk. De dienst is te beluisteren via kerkomroep en voor belangstellenden zijn de zitplaatsen in de achterste banken beschikbaar.

Historisch overzicht voormalig gereformeerde kerk Schipluiden

Op de website, GereformeerdeKerken.info, is het eerste en het tweede deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Schipluiden gepubliceerd. Klik hier om naar het verhaal te gaan.
 
Veel leesplezier!
13 augustus 2021

Het “Kerk TV team”

Het kerk tv team zendt elke zondagochtend vanaf 09.50 uur de eredienst uit.
Ook bij een rouwdienst kunt u/ jij de dienst meekijken of luisteren. Tien minuten voor aanvang van een dienst begint de uitzending.

Heeft u/jij tips, suggesties of feedback voor het team, geef dat dan zeker door!!
Graag per mail naar liturgie@protestantschipluiden.nl

Kerkdienst luisteren en kijkenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk beluisteren en meekijken (via vakje kijken)?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl

Viering Dorpskerk

Dorpskerk
26 september 2021
10.00 uur
Ds. H. Mast, Ter Heijde

Orde van dienst, komt nog

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.