Kerstattenties

Op zondag 12 december zullen er weer kerstattenties uitgedeeld worden. Voor de dienst kunt u/jij één of meerdere attenties ophalen in Het Baken om weg te brengen. I.v.m. Corona mag u/jij zelf beslissen of u dit in combinatie doet met een bezoekje. Ook is er weer de mogelijkheid om een attentie op te halen bij Aria van Leerdam, BM Singel 6, tel: 015 380 8047. Dit kan op vrijdagavond 10 december na 20.00 uur of op zaterdagmorgen 11 december tot 13.30 uur.
Wij hopen op uw medewerking. Alvast gezegende feestdagen.
De diaconie

Dagelijkse Adventskalender Petrus

 

Vooraankondiging Oecumenische Viering

Op 16 januari 2022 zal de oecumenische viering gehouden worden in de Jacobuskerk. Deze zal in het teken
staan van de dag van het Jodendom. Aansluitend aan de viering staat een lezing gepland, een
lunch en een bezoek aan de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag.
Belangstellenden voor de lunch en/of het bezoek aan de synagoge in Den Haag dienen zich van te
voren aan te melden.

Afscheid van oud papier-team

Sinds begin jaren tachtig wordt er al papier ingezameld door en voor de kerk. Op vrijdagmiddag werden bij de molen aan de Gaagweg containers neergezet voor oud papier en deze moesten dan op zaterdag voor 9:00 uur weer weg zijn om de verkoopactiviteiten bij de molen van Van Leeuwen niet te hinderen.
 

KND 12+ gaat online!

Ook de 12+ groep heeft ervoor gekozen voorlopig online verder te gaan. Via de app-groepen wordt een linkje gedeeld van een padlet prikbord. Dit bord wordt in de loop van de weken steeds verder gevuld met muziek, filmpjes, gebeden en gedichten. Julie kunnen hierop reageren en als je iets leuks erop wilt plaatsen of een idee hebt kun je dit mailen naar: daniellevoogt@hotmail.com. Het is de bedoeling dat het een prikbord wordt voor jullie, van jullie dus doe mee!

Symbolische Bloemschikking tijdens Advent 2021

Toelichting 1e advent
Op deze eerste zondag van advent, tijd van voorbereiding op het Kerstfeest, steken we de eerste van vier kaarsen aan. Deze kaarsen staan dit jaar bij een symbolische schikking. Het verhaal vandaag gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon, die wordt verbeeld, is nog maar klein. Voor de schikking ligt een vrucht, verpakt in wol en ruwe stof, als een mantel, veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. Gedroogde grassen, als stralen van de zon. - Morgenlicht - vol verwachting.


 

Historisch overzicht voormalig gereformeerde kerk Schipluiden

Op de website, GereformeerdeKerken.info, is het eerste en het tweede deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Schipluiden gepubliceerd. Klik hier om naar het verhaal te gaan.
 
Veel leesplezier!
13 augustus 2021

Het “Kerk TV team”

Het kerk tv team zendt elke zondagochtend vanaf 09.50 uur de eredienst uit.
Ook bij een rouwdienst kunt u/ jij de dienst meekijken of luisteren. Tien minuten voor aanvang van een dienst begint de uitzending.

Heeft u/jij tips, suggesties of feedback voor het team, geef dat dan zeker door!!
Graag per mail naar liturgie@protestantschipluiden.nl

Kerkdienst luisteren en kijkenWilt u een kerkdienst uit de Dorpskerk beluisteren en meekijken (via vakje kijken)?
Klik op onderstaande link!

www.kerkomroep.nl

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.