Met beleid

Na de bidstond voor gewas en arbeid op 9 maart 2022, was er een gemeenteavond. Tijdens deze avond is er gesproken over het nieuwe beleidsplan in ontwerp. Thema van het plan sluit aan bij het jaarthema van de landelijke kerk: ‘Van U is de toekomst’. De werkgroep was benieuwd naar de mening van gemeenteleden. In vier groepjes is er over de verschillende onderwerpen gesproken: gemeente-zijn, viering van het avondmaal, zending en evangelisatie. De aanwezigen waarderen over het algemeen de bestaande manier van kerk-zijn. Vooral de activiteiten waarin onderlinge ontmoeting mogelijk is, worden waardevol gevonden. Er werd instemmend gereageerd op het voorgestelde plan, om ons in de komende jaren met name te richten op ontmoetingsmomenten, (geloofs)onderwijs en dienstbaarheid. De uitdagingen liggen vooral in het actief bij de kerk betrekken van een jongere generatie. Klik op onderstaande link en lees het voorlopige plan. Er kan gereageerd worden met aanvullingen of ideeën tot aan de Pasen. Bruikbare reacties zullen worden gebruikt in de verdere uitwerking van het beleid.
De werkgroep: Judith Bakker, Daniël Booms, Ria Maassen, Erika Dibbets

Klik hier om het plan te lezen: Opzet Beleidsplan Van u is de toekomst

Periodieke Gift

Uw gift aan de Protestantse Gemeente Schipluiden kan altijd aftrekbaar zijn van de belasting!

Een gift aan de kerk is aftrekbaar van de belasting. Onze kerk heeft daarvoor de ANBI-status. Aan normale giften zitten echter wel beperkingen zoals een inkomensafhankelijke drempel.
Maar, er bestaat ook een periodieke gift.

download Formulier Periodieke Gift

Privacyverklaring

Inleiding
Op 25 Mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in Nederland van kracht geworden. Dit is het gevolg van een bepaling van de Europese Unie, waardoor dezelfde privacywetgeving nu voor de hele EU geldt. Daarmee is de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die tot onlangs gold, ingetrokken.
 

 

Beleidsplan Gemeente en Diaconie

ANBI gemeente

Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente

ANBI diaconie

Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie

Viering Dorpskerk

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022
09.30 uur, Dorpskerk
Ds. J. Henzen, Wateringen

Orde van dienst, klik hier
 
zondag 29 mei 2022
10.00 uur, Dorpskerk 
Ds. C.M. Schreuder, Maassluis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.