Jeugdkerkenraad

Weet jij wat er in een kerkenraadsvergadering gebeurt? Welke onderwerpen komen
dan ter sprake? Hoe denk jij daarover? Zou je ook weleens willen meepraten over de
toekomst van de kerk? En ben je ongeveer tussen de 16 en 25 jaar oud? Eindelijk is
hier jouw kans om het een keer mee te maken.
Op woensdag 21 of 28 september 2022 (afhankelijk van de belangstelling) mag jij als
jeugdig lid van onze gemeente eenmalig en vrijblijvend meedoen met een
afvaardiging van de kerkenraad in een echte kerkenraadsvergadering.
Als je je aanmeldt tijdens of direct na het startweekend (uiterlijk 12 september 2022),
krijg je van tevoren de nodige informatie.
Aanmelden kan via dorpskerkschipluiden@gmail.com

 
Lees meer 

Belijdeniscatechese 2023

Ja’ zeggen om bij Jezus te willen horen. ‘Amen’ zeggen op je doop. Volwaardig lid worden van de kerk. Wat houdt dat in? Moet ik het dan overal mee eens zijn? Ben ik dan ergens toe verplicht?

Voordat je in de kerk belijdenis doet van je geloof, is het goed om over dit soort vragen na te denken.
Wie overweegt om geloofsbelijdenis te doen, of daar vragen over heeft, die kan contact opnemen met ds. Dibbets (tel. 015-3808255, e-mail: predikant@protestantschipluiden.n of via WhatsApp 06-21976875).
Praat er ook eens met anderen over en nodig hen uit om hetzelfde te doen. Wie weet kan er een groepje gevormd worden, maar ook met twee of drie kunnen we starten! De start zal zijn op 25 januari 2023.

Ganzenbord

Een gezellige avond!Club 6-7-8 kijkt film

  

23 april 2021

Overvliegdienst: ze zijn gevlogen!


5 juli 2020
Om de gemeente iets te laten meebeleven van de uitvliegdienst hebben we een heel aantal mensen gevraagd een bloem te brengen voor alle jeugd die afscheid nam van de basisschool. Aan elke bloem werd een kaartje met een wens gehangen en kijk wat een leuke boeketten het geworden zijn. Met dank aan gulle gevers!  Na het beklimmen van de toren werd er dus nog een foto gemaakt, jammer dat Guusje al vertrokken was, maar zij hoorde ook bij dit groepje!
Ook voor de nieuwe jeugdouderlingen Daniël en Esther stond een vaas met bloemen klaar.
 
Lees meer 

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 26 maart 2023
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jubileumviering m.m.v. Cantorij
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.