Club 6-7-8 kijkt film

  

23 april 2021

Belijdeniscatechese

Ja’ zeggen om bij Jezus te willen horen. ‘Amen’ zeggen op je doop. Volwaardig lid worden van de kerk. Dat doe je als je in de kerk belijdenis doet van je geloof. Wie overweegt om geloofsbelijdenis te doen, of daar vragen over heeft, die kan contact opnemen met ds. Dibbets (tel. 015-3808255, e-mail: predikant@protestantschipluiden.n of via WhatsApp 06-21976875). Praat er ook eens met anderen over en nodig hen uit om hetzelfde te doen. Wie weet kan er een groepje gevormd worden, maar ook met twee of drie kunnen we in januari starten. De streefdatum is 26 januari 2022.

Overvliegdienst: ze zijn gevlogen!


5 juli 2020
Om de gemeente iets te laten meebeleven van de uitvliegdienst hebben we een heel aantal mensen gevraagd een bloem te brengen voor alle jeugd die afscheid nam van de basisschool. Aan elke bloem werd een kaartje met een wens gehangen en kijk wat een leuke boeketten het geworden zijn. Met dank aan gulle gevers!  Na het beklimmen van de toren werd er dus nog een foto gemaakt, jammer dat Guusje al vertrokken was, maar zij hoorde ook bij dit groepje!
Ook voor de nieuwe jeugdouderlingen Daniël en Esther stond een vaas met bloemen klaar.
 

Viering Dorpskerk

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022
09.30 uur, Dorpskerk
Ds. J. Henzen, Wateringen

Orde van dienst, klik hier
 
zondag 29 mei 2022
10.00 uur, Dorpskerk 
Ds. C.M. Schreuder, Maassluis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.