Nieuwsbrieven en Fotoverslagen van Ron en Nelleke van Ketel

Ron en Nelleke van Ketel zijn inmiddels aardig ingeburgerd in Israël en hebben een drukke baan. De Protestantse Gemeente Schipluiden heeft beloofd hen te steunen daar waar het mogelijk is, niet alleen in gebed maar ook financieel. U wordt van harte gevraagd om uw steun, een gift met een ruim hart!

Giften zijn welkom op rekening: NL 93 ABNA 0462453855 St. Near East Ministry, Voorthuizen o.v.v. Veldleiding MO 8560 (ANBI geregistreerd).

Klik het fotoverslag of de nieuwsbrief aan en lees over het werk van Ron en Nelleke van Ketel voor de NEM in Israël.

Nieuwsbrief December 2018 Ron en Nelleke van Ketel

fotoverslag januari 2019 van Ron en Nelleke van Ketel

Nieuwsbrief Februari 2019 van Ron en Nelleke van Ketel

Nieuwsbrief April 2019 Ron en Nelleke van Ketel

Nieuwsbrief Juni 2019 Ron en Nelleke van Ketel

Nieuwsbrief Ron en Nelleke Najaar 2019

Nieuwbrief Ron en Nelleke Kerst 2019

Nieuwsbrief februari 2020 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief tussentijds april 2020 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief mei 2020 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief zomer 2020 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief November 2020 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief Maart 2021 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief Mei 2021 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief Zomer 2021 Ron en Nelleke

Groet vanuit Jeruzalem

Op het moment van schrijven zijn we een week terug na ons zomerverlof in Nederland. Het was goed om weer in jullie midden te zijn! En wat een verrassing om via de postbus van de NEM zoveel felicitaties te ontvangen ter gelegenheid van ons 40 jarig huwelijk. Heel hartelijk bedankt! De kaarten staan in een mandje en regelmatig pakken we er een paar uit om te herlezen, zo genieten we nog even na. Met onze kinderen en kleinkinderen hadden we een heel gezellig weekend, en op zaterdagavond werden we verrast doordat zij in het grootste geheim onze broers en zussen hadden uitgenodigd en enkele dierbare vrienden. Een echte surprise-party die werd opgeleukt met een schitterend lied en een grappige, gefilmde bijdrage van de kleinkinderen.
Jullie begrijpen dat we ook daar met heel veel plezier aan terugdenken.
Nu vragen weer andere zaken onze aandacht. Het is goed om weer thuis te zijn en de draad van het werk te mogen oppakken. Maar dat niet alleen. Ongetwijfeld wordt door jullie allen het nieuws gevolgd het zal jullie niet zijn ontgaan, dat de oorlogsdreiging in het afgelopen jaar langzaam maar zeker is opgebouwd. Er zijn momenteel veel tekenen die erop wijzen dat een militaire confrontatie aan de Noordgrens op handen is. We hopen en bidden van harte dat Israël ervoor bewaard wordt om opnieuw oorlog te moeten voeren met alle spanning, verdriet en trauma's die dat met zich meebrengt. Willen jullie meebidden om bewaring en herstel van de vrede?

Shalom, salaam,
Ron en Nelleke

september 2019

Interview Ron en Nelleke door de NEM

Ron en Nelleke zijn geïnterviewd door de NEM. Lees het interview via onderstaande link:

interview met Ron en Nelleke van Ketel

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.