Vrouwengroep Isja

Vrouwengroep Isja
Om de week is er voor vrouwen de mogelijkheid om op vrijdagmiddag tijdens schooltijd bij elkaar te
komen en in gesprek te gaan over bijbelse thema’s en persoonlijke ervaringen uit te wisselen. We
kiezen een thema wat voor vrouwen interessant is en verbinden dat met bijbelse verhalen. Een
leerzame, bemoedigende en tegelijk gezellige ontmoeting onder het genot van een vers kopje thee!
Thema
Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Zijn eenvoudige geloof en onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid zorgen ervoor dat hij de geschiedenis ingaat als de vriend van God. Maar Abraham
is een mens: hij twijfelt soms en betrekt God niet bij al zijn keuzes. Wat kunnen we van hem leren?
We gebruiken het boekje “Abraham, de vriend van God” van ds. Henk Poot. Aan de hand van dit
boekje richten we ons niet alleen op het verkrijgen van bijbelkennis, maar ook op geloofsopbouw. Met
een sterk pastorale inslag geeft het materiaal tevens aanleiding tot gesprek over Israël en de
gemeente. We komen voorlopig bij elkaar in het Baken, zodat we onderling voldoende afstand kunnen
houden. Schuif gezellig eens een keer aan!
Praktisch: Gespreksmateriaal krijg je ter plekke aangereikt. Graag een eigen Bijbel meenemen.

Aanvang: 13.30 uur
Duur: ongeveer 1½ uur
Plaats: Het Baken, Dorpsstraat 3 (achter de kerk)
Informatie bij ds. Erika Dibbets: predikant@protestantschipluiden.nl

terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.