Voortgang beroepingswerk

Daarnaast hebben wij voor de Classis voldoende aangetoond dat wij aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen wanneer wij een predikant beroepen. De Classis heeft ons een zogeheten solvabiliteitsverklaring verleend waarin wordt bevestigd dat wij voor een predikant kunnen beroepen voor 0,7 FTE. Als laatste stap moet dan het Breed Moderamen nog haar goedkeuring verlenen. De benodigde stukken zijn aangeleverd en wij hopen hier op korte termijn een antwoord op te ontvangen.
De kerkenraad is blij dat we deze fase bijna hebben afgerond, zodat de beroepingscommissie kan wordt aangesteld en aan het werk kan met de daadwerkelijke beroeping. De kerkenraad heeft besloten de profielcommissie ook aan te stellen als beroepingscommissie. Martine van der Bos, Paul van Leeuwen, Ton van der Eijk, Janna van Oyen, Paula van Schie en Ingrid Scholtz zijn door de kerkenraad als beroepingscommissie aangesteld. Zij zullen u in de komende weken meenemen in de volgende stappen. De kerkenraad is dankbaar dat deze mensen deze belangrijke taak op zich willen nemen en wenst hen Gods zegen hierbij.

Met hartelijke groet,
De kerkenraad 22 april 2024
terug