Vluchtelingen

Er is nog geen duidelijkheid over de hoeveelheid mensen, die naar ons dorp zullen komen, maar we wilden alvast weten wat er hier mogelijk is. Alles in overleg met de burgerlijke gemeente Midden Delfland. Deze heeft tot taak om te zorgen voor huisvesting, registratie, begeleiding en coördinatie.
Er blijkt een grote betrokkenheid te zijn en bereidheid om ruimtes, tijd en beschikbare middelen in te zetten. Er is besloten nu geen spullen in te zamelen. Pas als er een duidelijke vraag ergens naar is, zullen we een oproep doen. Er wordt op gerekend dat veel van onze gemeenteleden bereid zullen zijn om een handje mee te helpen. Met vragen kunt u terecht bij de diaconie en predikant. Laten we in onze gebeden niet alleen denken aan vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook de vele mensen die in AZC’s zijn ondergebracht of ergens in de wereld rondzwerven op zoek naar een veilig onderkomen.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.