Veertigdagentijd 2023

A.s. zondag 26 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd van Kerk in Actie. Het thema is: Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wil zijn. Zeven weken, zeven projecten. Zoals altijd bieden we voor elke week in de veertigdagentijd een project aan. Dit jaar zal er geen bus achterin de kerk staan, maar zal iedere week t/m Pasen de diaconiecollecte bestemd zijn voor de projecten van Kerk in Actie. Op de tafel in de hal liggen een aantal veertigdagentijd kalenders. Om elke dag toe te leven naar Pasen, met gedichten, gebeden en korte meditaties voor bezinning en inspiraties. Wie interesse heeft mag er één meenemen. Ook zijn er weer spaardoosjes voor de kinderen. Dit jaar willen we een versoberingslunch houden i.p.v. een maaltijd. Deze lunch zal worden gehouden op dinsdag 21 maart in De Schelp.

terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.