Protocol 150 cm Dorpskerk Schipluiden per 31 augustus 2020

Protocol voor De 150 cm Kerk 
versie 31 augustus 2020                                                                         

Protocol voor het kerkbezoek van de Dorpskerk in Schipluiden
Algemene hygiëneregels.
 • Blijf thuis bij verkoudsheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, verhoging.
 • Hoest en/of nies aan de binnenkant van de linker elleboog.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Houd steeds 1.50 meter afstand, zowel bij binnenkomst als tijdens de bijeenkomst en bij het verlaten van de kerk.
 • Beperk het toiletgebruik.
 • Gebruik uw gezond verstand.

Eredienst
 • Maximaal  60 personen kunnen deelnemen aan de eredienst op zondag.
 • U hoeft zich niet van te voren aan te melden maar vol = vol.
 • U bent vanaf 9.45 uur welkom in de kerk.
 • De kapstokken zijn afgesloten, u moet uw jas meenemen.
 • In de hal bij de hoofddeur onder de toren moet iedere kerkganger zijn/haar naam en telefoonnummer laten noteren.
 • Op tafel van de liedboeken staat desinfecterende  gel, u bent verplicht de gel te gebruiken.
 • In de kerk wordt u door een diaken via het linker looppad een plaats aangewezen, de plaatsen zijn herkenbaar door een kussen en een liedboek.
 • Gezinsleden mogen bij elkaar zitten.
 • De zitplaatsen langs het looppad blijven vrij.
 • Zingen is voorlopig nog niet toegestaan, in elke eredienst zullen op de voorste rij stoelen vijf gemeenteleden voorzingen.
 • Bij mooi weer staan twee offerblokken bij de zijdeur waarin u uw gaven voor de kerk en de diaconie in kunt doen. Bij slecht of koud weer staan de twee offerblokken voor de tafel  van de liedboeken.
 • Bij mooi weer verlaat u de kerk via de zijdeur,  vanaf de voorste rij verlaat rij voor  rij de  banken. Bij slecht of koud weer verlaat u de kerk via de deur onder het orgel, vanaf de achterste rij verlaat rij voor rij de kerk.  Hoe we de kerk zullen verlaten  hoort in de mededelingen.
 • Na elke dienst zal er een schoonmaakbeurt  worden uitgevoerd  op plaatsen waar  mogelijk handcontact  is geweest .

Koffiedrinken in Het Baken
 • Er kan onder de voorwaarde van 1.50 meter van elkaar en door goede luchtverversing koffie worden gedronken in Het Baken.
 • U komt de grote zaal binnen via de garderobe en loopt langs het uitgifteluik waar één iemand (met evt. zijn/haar partner) staat die de koffie/ thee inschenkt in kartonnen bekertjes.
 • U neemt het bekertje mee en kiest een plek om te gaan zitten. De stoel laat u op hun plek staan. Het is niet de bedoeling dat er extra stoelen bijgezet worden. U kunt ook kiezen om bij een statafel te staan, houd dan de 1.50 meter  in acht.
 • Er wordt één maal vanaf uitgifteluik een bekertje koffie/thee ingeschonken, om zo lopen te vermijden.
 • In de grote zaal van Het Baken kunnen 30 personen aan tafels zitten en 4 personen aan een statafel staan.
 • In de kleine zaal van Het Baken kunnen 14 personen aan tafels zitten en 4 personen aan een statafel staan.
 • Na afloop verlaat u de grote zaal door de andere deur, de looprichting is aangegeven.

Koffiedrinken buiten op het plein
 • Omdat in de buitenlucht minder kans is op besmetting gelden hier andere regels
 • U verlaat de kerk op gepaste afstand van elkaar via de zijdeur.
 • Op een statafel staan kartonnen bekertjes hier staat één iemand die de koffie/ thee voor u inschenkt.
 • Op het plein staan verspreid drie statafels, hier kunt u uw koffie/thee drinken.
 • Voor mensen die slecht ter been zijn staan zes klapstoeltjes op het plein.

 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.