donderdag 21 oktober 2021

PCOB Maasland-Schipluiden

Tijdstip: 
 17:00 uur  - 20.00 uur


Gaat u ook weer mee pannenkoeken eten op donderdag 21 oktober?
Elk jaar organiseert de PCOB een pannenkoek-etentje in ’t Sonnetje. Verleden jaar kon dat niet doorgaan, maar nu we hopelijk de Coronatijd achter ons kunnen laten wordt het weer georganiseerd. De datum is donderdag 21 oktober en u bent vanaf 17.00 uur tot ongeveer
20.00 uur welkom in pannenkoekenboerderij ’t Sonnetje, Korte Buurt 15, Maasland.
Bij binnenkomst moet u wel een QR-code vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag laten zien.
De kosten bedragen € 12,50 per persoon. We vragen of u dat bij binnenkomst gepast wilt betalen.
U krijgt daarvoor een drankje, een pannenkoek naar keuze en een lekker ijsje toe.
U moet zich hiervoor wel aanmelden, dat kan tot uiterlijk zaterdag 16 oktober bij:
Janny Passchier,        telefoon 010 – 592 02 38, e-mail: ceesjannie.passchier@gmail.com 
Betty Kuijvenhoven,   telefoon 010 – 590 07 43, e-mail: ekuijvenhoven@caiway.net
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.