Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen het buitenland. Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Na onze kerkdienst worden er in de hal kaarten aan u uitgereikt met daarbij een toelichting hoe e.e.a. ingevuld kan worden. U kunt de kaarten inleveren t/m zondag 5 maart in de doos op de tafel in de hal van de kerk of bij Aria van Leerdam, B.M.-singel 6. De diaconie stuurt de kaarten op naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht.

De Diaconie

terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35