Paasgroeten actie

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt U mag ervan uit van overtuigd zijn dat een bemoedigende goed de gedetineerde erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Na onze kerkdienst worden er in de hal kaarten aan u uitgereikt met daarbij een toelichting hoe het een en ander ingevuld kan worden. U kunt er kaarten inleveren t/m zondag 18 februari in de doos op de tafel in de hal de kerk of bij Aria van Leerdam, BM-Singel 6. De diaconie stuurt deze kaarten op naar het dienstencentrum van de protestantse kerk in Utrecht.
De diakenen.
terug