Thuiskomst Ron en Nelleke van Ketel

Er is momenteel heel intensief contact tussen Ron en Nelleke en de NEM in Nederland. Hun terugkeer in december staat vast. Op 18 december zetten zij weer voet op Nederlandse bodem. Voorlopig gaan ze logeren in een huis van de NEM. Voor Ron en Nelleke zal het afscheid nemen van al de mensen die ze in de afgelopen jaren hebben begeleid en met wie ze samengewerkt hebben best moeilijk zijn. Zeker nu, gezien de omstandigheden in Israël erg veranderd en problematisch zijn. Vanaf deze plek alvast een goede reis en WELKOM in Nederland.
De ondersteuning door de TFC, en de financiële ondersteuning van het werk worden per 1 april 2024 beëindigd. In de dienst van 24 maart gaat ds. Peter Vis voor, en in deze dienst zal de uitzending van Ron en Nelleke, door de PKN Schipluiden, officieel worden afgesloten. Over de invulling van de dienst volgt nog nadere informatie.
Namens de TFC (thuisfrontcommissie) 

Nieuwsbrieven en Fotoverslagen van Ron en Nelleke van Ketel

Ron en Nelleke van Ketel zijn inmiddels aardig ingeburgerd in Israël en hebben een drukke baan. De Protestantse Gemeente Schipluiden heeft beloofd hen te steunen daar waar het mogelijk is, niet alleen in gebed maar ook financieel. U wordt van harte gevraagd om uw steun, een gift met een ruim hart!

Giften zijn welkom op rekening: NL 93 ABNA 0462453855 St. Near East Ministry, Voorthuizen o.v.v. Veldleiding MO 8560 (ANBI geregistreerd).

Klik het fotoverslag of de nieuwsbrief aan en lees over het werk van Ron en Nelleke van Ketel voor de NEM in Israël.

Nieuwsbrief December 2018 Ron en Nelleke van Ketel

fotoverslag januari 2019 van Ron en Nelleke van Ketel

Nieuwsbrief Februari 2019 van Ron en Nelleke van Ketel

Nieuwsbrief April 2019 Ron en Nelleke van Ketel

Nieuwsbrief Juni 2019 Ron en Nelleke van Ketel

Nieuwsbrief Ron en Nelleke Najaar 2019

Nieuwbrief Ron en Nelleke Kerst 2019

Nieuwsbrief februari 2020 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief tussentijds april 2020 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief mei 2020 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief zomer 2020 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief November 2020 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief Maart 2021 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief Mei 2021 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief Zomer 2021 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief December 2021 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief Februari 2022 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief Mei 2022 Ron en Nelleke 

Nieuwsbrief September 2022 Ron en Nelleke

Nieuwsbrief Kerst 2022 Ron en Nelleke

Interview Ron en Nelleke door de NEM

Ron en Nelleke zijn geïnterviewd door de NEM. Lees het interview via onderstaande link:

interview met Ron en Nelleke van Ketel

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.