Nieuwe houten staanders fietsenstalling

De oude staanders waren vooral aan de onderkant erg slecht. Voordat de oude staanders weggehaald moesten worden, is het dak eerst goed gestut. Een paar mensen van het tuinteam hebben, onder leiding van Adri van Schie, vervolgens nieuwe betonnen voeten op de bestaande fundering geplaatst. In deze voeten staan dikke draadeinden, zodat tussen de staanders en de voet ruimte zit en de staanders ook gesteld kunnen worden. Daarna zijn de houten staanders geplaatst en weer met pen en gat verbinding aan de onderkant van het dak bevestigd. Het hout van de staanders zijn van de Douglas spar en is heel duurzaam. Ook het houten schot aan de kant van de Dorpsstraat is vernieuwd. Als de schilder zijn werk heeft gedaan dan is deze klus ook weer geklaard.
De Kerkrentmeesters
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, volgt nog

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.