Nieuwe coronamaatregelen met ingang van heden

In de Kerkenraadsvergadering van maandagavond 14 december 2020, is het volgende besloten:
Met directe ingang, tot nader order en tenminste tot en met 3 maart 2021, zullen de geplande kerkdiensten ZONDER bezoekers plaatsvinden.
Alleen de personen die een functie uitoefenen kunnen bij de viering aanwezig zijn.
Alle vieringen zullen via de Kerkomroep te bekijken en te beluisteren zijn.
Door het grote aantal bezoekers via de Kerkomroep is het mogelijk dat het netwerk overbelast raakt. Mocht dit zo zijn, kijk en luister dan de viering op een later tijdstip via de Kerkomroep.

Tot zover de nieuwe coronamaatregelen van de Dorpskerk Schipluiden
14 december 2020

 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35