Nieuwe coronamaatregelen met ingang van heden

In de Kerkenraadsvergadering van maandagavond 14 december 2020, is het volgende besloten:
Met directe ingang, tot nader order en tenminste tot en met 3 maart 2021, zullen de geplande kerkdiensten ZONDER bezoekers plaatsvinden.
Alleen de personen die een functie uitoefenen kunnen bij de viering aanwezig zijn.
Alle vieringen zullen via de Kerkomroep te bekijken en te beluisteren zijn.
Door het grote aantal bezoekers via de Kerkomroep is het mogelijk dat het netwerk overbelast raakt. Mocht dit zo zijn, kijk en luister dan de viering op een later tijdstip via de Kerkomroep.

Tot zover de nieuwe coronamaatregelen van de Dorpskerk Schipluiden
14 december 2020

 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.