zondag 16 april 2023

Muziekmiddag

Tijdstip: 
 12.00 uur

Deze maand organiseren we de muziekmiddag een keer direct na kerktijd zodat iedereen die dat leuk vindt op een laagdrempelige manier een keer binnen kan wandelen. We gaan ontspannen muziek maken en God aanbidden met muziek van o.a. opwekking, Hillsong en andere liederen die bijvoorbeeld door de muziekteams in de kerk gespeeld worden. Iedereen is van harte welkom. Kom even kijken, meezingen of neem gerust je eigen instrument mee.
Tot zondag!

(Volgende muziekmiddagen zijn: 14 mei en 18 juni)
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.