zondag 7 augustus 2022 om 10.00 uur

Viering Oecumenisch Zomerfeestviering

Bij de diensten
Zondag 7 augustus is de kerk gesloten, maar er is wel een dienst. De viering wordt in de openlucht gehouden, georganiseerd met de organisatie van de Zomerfeesten en de R.K. parochie. Dit keer zal dat zijn op het terrein van de voetbal aan de Tiendweg, het hoofdveld waar de tribunes staan. Het thema van de viering is: ‘O happy day!’ Er zal ook een speciaal kinderprogramma zijn. Dus kom met zijn allen gezellig deze bijzondere viering meemaken. Let op: Het begint om 10.30 uur. Voorgangers zijn diaken Melchior Kerklaan en ds. Erika Dibbets. Bij slecht weer wordt de viering gehouden in de Jacobuskerk.

Collecte 7 augustus
Tijdens de zomerfeestdienst op het voetbalveld zal gecollecteerd worden voor twee doelen. Het doel ver weg is de Near East Ministry (NEM), ons wel bekend vanwege Ron en Nelleke van Ketel die al een paar jaar voor de NEM in Jeruzalem werkzaam zijn. De NEM is een christelijke organisatie die, vanuit de verzoening van Jezus, de Messias van Israël, diaconale werkers uitzendt naar Israël en de Arabische landen. In Nederland zetten zij zich in voor een Reveil, een terugkeer van Nederland als natie naar de God van Israël. Het tweede collectedoel is voor een doel dichter bij huis: de Non-foodbank in Delft. Deze verstrekt roerende goederen zoals meubilair, witgoed, fietsen aan mensen in Delft en omgeving (Delfgauw, Pijnacker, Nootdorp, Den Hoorn) die onder het sociaal minimum leven en niet over financiële middelen voor aanschaf van deze goederen beschikken. De Non-foodbank is onderdeel van Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken.

 

terug

Viering Dorpskerk

zondag 14 augustus 2022
10.00 uur, Dorpskerk
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.