zaterdag 17 december 2022

Festival of Lessons and Carols

Locatie: 
 Dorpskerk Schipluiden
Tijdstip: 
 16.00

Op zaterdag 17 december om 16.00 uur in de Dorpskerk wordt het Festival of Lessons and Carols (Kerst gezongen en gezegd) uitgevoerd door het gezelschap Gaudio.  
Vocaal ensemble Gaudio hoopt ook dit jaar weer veel toehoorders een mooi uur van voorbereiding op Kerstmis te bieden. In de regio Rotterdam brengt zij dit jaar in een drietal kerken gewoontegetrouw weer een programma naar de Engelse traditie van het Festival of Lessons and Carols. Zij doet dit onder de titel ‘Kerst, gezongen en gezegd’. Koorzang en samenzang van kerstliederen vormen een sfeervol geheel, afgewisseld met orgelspel, bijbelfragmenten en gedichten. Zij komen in onze kerk op zaterdag 17 december om 16.00 uur. Na afloop van het programma is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een glaasje glühwein of een kop koffie of thee. Toegang is gratis. Na afloop is er wel een deurcollecte.

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.