woensdag 14 december 2022

Eten met zin!

Datum: 
 woensdag 14 december 2022
Tijdstip: 
 18:00 uur
Locatie: 
 Het Baken

Aansluitend bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ bestaat het plan om met enige regelmaat een maaltijd te organiseren, waarbij ontmoeting, gezelligheid en lekker eten samen gaan met zinvolle gespreksonderwerpen.
Let op de berichten in Samen, zondagsbrief en website voor actuele informatie.
De eerstvolgende maaltijd zal worden verzorgd op woensdag 14 december vanaf 18.00 uur in het Baken.
Aanmelden kan bij Trudi Bouwmeester via trudibouwmeester@outlook.com.
Kosten: 5 euro voor een kind en 7,50 voor een volwassene.

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.