Energiebesparing in de kerk

Het verwarmen van de kerk door een gasgestookte CV-ketel is een ander verhaal, bij het verwarmen van de kerkruimte zoals we dat gewend waren wordt veel gas gebruikt. We hebben daarom besloten de temperatuur in de kerk een tandje lager te zetten. Als u zich erop kleedt moet dat in de zondagse eredienst van ca. één uur mogelijk zijn.
Als de winterse temperaturen erg laag zijn kunnen we overwegen de kerkdienst in Het Baken te houden.
Bij voorbaat dank voor uw begrip. Na een paar maanden zullen we opnieuw bekijken of de temperatuur in de kerk bijgesteld moet worden.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 11 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. G. van Velzen uit De Lier
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.