Versoepelingen kerkbezoek per 27 juni 2021

Met ingang van afgelopen zondag 27 juni 2021 kunnen weer 60 kerkbezoekers worden toegelaten tot de dienst. Dit is het maximum aantal dat een zitplaats kan hebben in onze Dorpskerk waarbij de 1½ meter regel kan worden aangehouden. Belangrijk blijven de basisregels zoals: handenwassen; thuisblijven bij klachten; het beschikbaar hebben van desinfectie en dergelijke en het natuurlijk steeds 1½ meter afstand houden van elkaar.
Andere versoepelingen waarvan sprake is, zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt door de kerkenraad.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.