Dank Samenkomst 1 november

We hopen deze dienst samen te komen om te danken en stil te staan bij dankbaar zijn.
De collecte is die avond voor de voedselbank. We zamelen ook blikken of andere artikelen in voor de voedselbank.
Wees welkom en neem gerust iemand mee.
Na de samenkomst is er koffie en gemeenteavond. Tijdens de gemeente avond zullen wij u op de hoogte stellen van de eerste stappen die zijn genomen in het beroepingsproces. Met name wat betreft het vinden van een consulent en pastoraal werker.
Wees welkom!
 
terug