Dank Samenkomst 1 november

We hopen deze dienst samen te komen om te danken en stil te staan bij dankbaar zijn.
De collecte is die avond voor de voedselbank. We zamelen ook blikken of andere artikelen in voor de voedselbank.
Wees welkom en neem gerust iemand mee.
Na de samenkomst is er koffie en gemeenteavond. Tijdens de gemeente avond zullen wij u op de hoogte stellen van de eerste stappen die zijn genomen in het beroepingsproces. Met name wat betreft het vinden van een consulent en pastoraal werker.
Wees welkom!
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.