Corona maatregelen voor de kerkdienst in de Dorpskerk

Betreft: Corona maatregelen voor de kerkdienst in de Dorpskerk
vanaf: dinsdag 21 december 2021 tot 14 Januari 2022
Bericht van: Moderamen van de Prot. Gem Schipluiden.
Contactpersoon: Gerard Mostert

Aangescherpte Corona maatregelen
Op zaterdag 18 december kondigde de overheid harde maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus, met name de Omikron variant, in te dammen. De PKN heeft ook een advies uitgebracht naar aanleiding van deze persconferentie. Het moderamen van uw kerk (Erika, Klaas, Ton, Leopold en Gerard) heeft besloten dit advies op te volgen.

Blijf thuis en volg de dienst digitaal!
We vragen u om de diensten thuis te volgen via de digitale uitzending van kerkomroep.nl (een instructie hiertoe is bijgevoegd). Helaas geldt dit ook voor de aankomende kerstviering. Een kerkdeur kan echter niet gesloten zijn. Mensen die niet digitaal kunnen meekijken of anderszins bezwaard zijn om thuis te blijven zal de toegang niet worden geweigerd. Volg dan instructies op van de koster en de plaatsaanwijzer.

Mondkapjes bij verplaatsing in de kerk
Bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing gebruiken we mondkapjes. Wanneer is plaatsgenomen kan het mondkapje af.

1,5 meter afstand
Er is wettelijke verplichting om anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.

Zingen
Tijdens de dienst wordt er gezongen door een gelegenheidskoortje. Bezoekers van de kerkdienst, voor zover zij aanwezig zijn, zingen niet.

Tot slot
Het moderamen realiseert zich dat de meningen over corona maatregelen in de samenleving - en daarmee ook in onze kerk - verdeeld blijven. Ook is het vervelend voor ons allemaal om steeds te moeten aanpassen. Het doet ons verdriet om met name deze kerstperiode zo beperkt te moeten invullen. Laten we vooral onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet uit het oog verliezen.

Bemoediging van Erika
“Het is onmisbaar voor een kerkelijke gemeenschap, dat er ontmoetingen zijn en dat er gezongen wordt. Zo worden we geen speelbal van de gebeurtenissen, maar krijgen we de kans om te ontdekken dat er meer gaande is, dat God aan het werk is. Dan kun je blijdschap ervaren en je verbonden voelen, temidden van een wereld in nood. Al is het maar even. Een eilandje in de tijd. Een lied in donkere nacht. Het is dus te begrijpen dat de lockdown ons verdrietig maakt, maar laten we zoeken naar mogelijkheden, en hopen en bidden dat de maatregelen helpen om binnenkort weer samen de Heer te dienen. Hij blijft dezelfde en trouw aan zijn beloften”
terug