Bijdragen in het orgelfonds

Houten orgelpijpen onder de torentrap.
Zolang ik organist ben van de Dorpskerk staan er 15 houten orgelpijpen bij de trap van de toren. Van mijn voorganger-organist heb ik vernomen dat destijds bij de restauratie van het orgel, nu 11 jaar geleden, niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Zoals het plaatsen van 15 houten orgelpijpen (afkomstig uit het orgel van de Koningskerk). Het hoofdwerk van het orgel bevat een fluitregister Bourdon 16’ maar die klinkt alleen aan de rechterkant van het klavier. Aan de linkerkant (de zogenaamde baskant) zijn geen pijpen, die staan onder de torentrap. Nu worden houten pijpen in een (wellicht) vochtige ruimte onder de toren er ook niet beter op. Dus ik zou de pijpen graag in het orgel zien geplaatst.  Er is destijds ruimte in het orgel voor gereserveerd, dus de mogelijkheden zijn er. De orgelpijpen dienen eerst te worden schoongemaakt in de werkplaats van de orgelbouwer, dan worden ze in het orgel geplaatst en aangesloten via een te maken verbinding met de windlade en het desbetreffende register Bourdon 16’. Door het bijplaatsen van de orgelpijpen zal de klank warmer worden. En we krijgen er een compleet orgel mee. Maar daaraan hangt een prijskaartje (€ 3.500,00), een behoorlijk bedrag, maar wij krijgen er wel veel voor terug.
Gert Jan Hol, organist Dorpskerk Schipluiden
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.