woensdag 25 januari 2023

Bijbelkring in de Schelp

Locatie: 
 De Schelp
Tijdstip: 
 10.15

Op woensdag 25 januari om 10.15 uur is er in de Schelp de mogelijkheid om het ‘bijna-bijbelboek’ 1 Maccabeeën te verkennen. De boeken Tobit en Judit zijn al aan de orde geweest. Maccabeeën is een propagandistisch boek dat vertelt over de zogenaamde heldendaden van het kleine Israël dat opkomt voor het recht op een eigen cultuur en godsdienst tegenover een bijna onoverwinnelijke grootmacht. Daarin vinden we onder andere de oorsprong van het Joodse feest Chanoeka dat rond de tijd van Kerst gevierd wordt. Ds. Dibbets zal het gesprek leiden. Gespreksmateriaal wordt ter plekke uitgedeeld.
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.