Bijbelkring

Zoals bekend hebben we in de afgelopen periode afscheid genomen van Eli Stok en dominee Dibbets-van der Roest. In de laatst gehouden pastoraatsgroep vergadering is met pater Thomas, nu eerst verantwoordelijke voor onze parochiekern, gesproken over de bijbelkring. Hij zal de mogelijkheden bespreken in een overleg van het pastorale team. 
Een bijbelkring heeft alleen maar kans van slagen, als er ook voldoende deelnemers zijn. Om dit helder te krijgen aan u de vraag of u zou deelnemen aan een nieuwe serie bijeenkomsten. Het tijdstip is voorlopig gezet op woensdagmorgen om 10.30 uur aansluitend op de doordeweekse viering in de Jacobuskerk. Het spreekt vanzelf dat er ook parochianen uit één van de andere kernen van harte welkom zijn en dat de bijeenkomsten oecumenisch van opzet zijn. U kunt u belangstelling kenbaar maken bij het secretariaat in Schipluiden. Dit kan per mail: schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl of telefonisch 015-3801810.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 21 april 2024 
10.00 uur ds. B. Schoone
uit Poeldijk
Orde van dienst klik hier

Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35