woensdag 22 maart 2023

Bijbelkring in de Schelp

Locatie: 
 De Schelp
Tijdstip: 
 10.15 uur

De bijbelgespreksgroep in oecumenisch verband heeft op woensdag 22 maart de laatste bijeenkomst van dit seizoen. We hebben een aantal apocriefe boeken besproken en zullen deze laatste keer onze aandacht richten op het boek Wijsheid (van Salomo). Aanvang ongeveer 10.15 uur.
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 4 juni 2023 
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest,
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.