Zomerfeestdienst in de Jacobuskerk

Zondag 6 augustus zal er een oecumenische viering in de Jacobuskerk gehouden worden. Dit keer zal er weer als vanouds een gelegenheidskoor gevormd worden, dat één keer van tevoren repeteert en wel op donderdag 3
augustus om 19.30 uur in de Jacobuskerk. Iedereen die van zingen houdt, is van harte welkom om mee te doen!
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.