zaterdag 2 april 2022

Zingen in de kerk – Passion 40daagse

Datum: 
 zaterdag 2 april 2022
Tijdstip: 
 20.00
Locatie: 
 Dorpskerk Schipluiden

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk in de Veertigdagentijd The Passion 40daagse. Het thema van The Passion 40daagse is, net als The Passion zelf: Alles komt goed?! Dit zijn woorden van hoop. God belooft ons een nieuwe wereld. Ook al voelt het nu nog niet altijd zo, Pasen laat zien dat er een nieuw begin mogelijk is.
Door het hele land wordt The Passion 40daagse ingevuld met optredens van diverse Christelijke artiesten. Ook Schipluiden vormt een onderdeel in deze reeks. Op zaterdag 2 april 20.00 uur worden in de Dorpskerk Engelse kathedrale koormuziek en hymns voor de Passietijd gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken. Muziek van o.a. Purcell, Stainer, Goss en Rutter en ook een vierstemmige hymn waarbij allen mee kunnen zingen! Toegangskaarten zijn voor 10 euro te bestellen via zingenindekerk.nl/passion40daagse. De opbrengst gaat naar KerkinActie.
Voor wie dat makkelijker vindt, is het ook mogelijk kaarten te bestellen bij onze organist Gert Jan Hol via mail: gert.jan.hol@zonnet.nl; tel. 06-13605395 of spreek hem aan na de dienst, of doe een briefje met naam en adres in de brievenbus van de kerk.


 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.