Wijziging Kerkbezoek per 2 april 2021

9 april 2021

In de vergadering van de Kerkenraad van 22 maart j.l. is besloten dat de kerkdiensten vanaf Goede Vrijdag 2 april 2021 weer open te stellen voor maximaal 30 bezoekers waarvan 6 personen vanwege hun functie aanwezig zijn.
Wij zijn ons doordrongen van het risico wat hier aan kleeft door een mogelijke Covid-19 besmetting, maar we zijn ook van mening dat de behoefte aan samen kerk zijn groot is.
Gelukkig worden er wekelijks steeds meer mensen binnen onze gemeente tegen het Covid-19 virus gevaccineerd waardoor de kans op besmetting van de kwetsbaren onder ons sterk afneemt.
De kerkdiensten kunt u bezoeken onder de volgende voorwaarden en voorzorgsmaatregelen:
•Heeft u klachten die op een besmetting wijzen, blijf dan thuis. Dit geldt uiteraard ook als u de afgelopen dagen in contact bent geweest met een positief geteste persoon of personen.
•Vooraf aanmelden is niet nodig.
•Bij binnengaan van de kerk zal uw aanwezigheid genoteerd worden.
•In de kerk en ook in de hal houdt u zich aan de 1.5 meterregel, u gebruikt een mondmasker, en bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten.
•U krijgt een zitplaats aangewezen, leden uit één gezin mogen naast elkaar zitten.
•Als u plaats hebt genomen kunt u uw mondmasker afdoen.
•Jammer genoeg mag u nog niet zingen tijdens de kerkdienst, een groepje van 4 gemeenteleden zal namens u zingen.
•Na afloop van de dienst volgt u de aanwijzingen op om het kerkgebouw door de zijingang te verlaten, u doet het mondmasker weer op.
•Bij de uitgang staan twee offerblokken voor de collectes.
•Helaas is het gezamenlijk koffiedrinken nog niet mogelijk.
Wij wijzen u nadrukkelijk op uw eigen verantwoordelijkheid voor het bovenstaande en voor de overige aanwezige kerkgangers. Hoofdzaak is dat u de 1.5 meterregel steeds aanhoudt.
 
terug