Vrouwengroep Isja

Vreugde vinden
We beginnen het nieuwe seizoen met het thema ‘Vreugde vinden’ naar het
gelijknamige boekje geschreven door Nynke Dijkstra-Algra. Voor de eerste
bijeenkomst gaat het over ‘vreugde in de natuur’, in de hoop dat we daarover buiten
in de natuur kunnen praten. Hoe we tegen de natuur aankijken heeft te maken met
wat we geloven. Een luchtig onderwerp om mee te beginnen, zodat ieder die een
keer op verkenning wil komen mee kan doen.

Startdatum Isja: vrijdag 9 september 2022
Tijd: 13.30 uur
Duur: ongeveer 1½ uur
Plaats: Dorpsstraat 2
Aanmelden kan (maar is niet noodzakelijk; je mag ook spontaan aanschuiven)
Informatie: ds. Erika Dibbets: predikant@protestantschipluiden.nl
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.