Vijf jaar voor de NEM in Jeruzalem…

Op 7 oktober 2018 werden wij, vanuit het midden van de gemeente in Schipluiden, uitgezonden naar Jeruzalem, om daar de taak van veldleiding voor de Near East Ministry op ons te nemen. We kregen in deze dienst de zegen mee en legden de belofte van vertrouwelijkheid af.  Met grote dankbaarheid kijken we terug op vijf, niet altijd gemakkelijke, maar wel zegenrijke jaren, waarin we ons steeds gesteund wisten door jullie als onze thuisgemeente. In gebed, medeleven en vooral ook financiële ondersteuning. Samen met jullie vormden we een team. In de dienst van a.s. zondag 24 maart willen we daarvoor dank brengen en aandacht geven aan de formele afronding van de uitzending. Voor ons is het bijzonder dat Peter Vis, onze voormalige predikant en overbuurman, deze dienst zal leiden en dat hij en zijn gezin aanwezig zijn. Daarnaast ligt er een aparte symboliek in, dat onze “uittocht” uit Jeruzalem gemarkeerd wordt op Palm Pasen, het feest van Jezus’ intocht in Jeruzalem. 
Op elke plaats mogen we Hem eren als onze Koning…
We zien uit naar een mooie dienst!
Ron en Nelleke van Ketel
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 21 april 2024 
10.00 uur ds. B. Schoone
uit Poeldijk
Orde van dienst klik hier

Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35