Versoberingsaktie 2019

De versoberingsbus die deze week achter in de kerk voor nieuwe vormen van kerkzijn in de Nederlandse samenleving. Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken. Ook deze vorm van kerkbeleving en geloofsbeleving is belangrijk en daarom bevelen wij dit doel via de versoberings bus dan ook van harte bij U aan.

Doet U het liever via een gift dan kan dit; Diaconie Prot. Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v. Versobering Pionier.


De opbrengst in de versoberingsactie was afgelopen zondag € 102,40 en dat maakt het totaal € 290,85.

 
terug