Vastenwandelingen

We begrijpen dan ook dat mensen liever op eigen houtje gaan wandelen. Zolang de maatregelen niet versoepeld worden, is er na afloop geen koffiedrinken. Mocht er een besluit genomen moeten worden om de wandelingen alsnog niet door te laten gaan, dan zullen we u daarover berichten via de communicatiemiddelen waarover we beschikken. Laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen.
De wandelingen zullen telkens plaatsvinden op maandag-, donderdag- en zaterdagmorgen.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, volgt nog

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.