Vastenwandelingen

In de veertigdagentijd wordt er weer elke dag, uitgezonderd de zondag, in oecumenisch verband gewandeld als een soort pelgrimage, een bedevaart ter voorbereiding op het feest van Pasen. In de ontmoeting met elkaar hopen we de Ander te ontmoeten en ons te bezinnen op de betekenis van Pasen. De wandelingen zijn verdeeld over de kernen van Midden Delfland en beginnen telkens om 9.00 uur in het plaatselijke parochiecentrum met een kort meditatief moment. Het volledige schema is te vinden in de hal van de Dorpskerk op het prikbord en in het Baken aan het mededelingenbord. 
Er wordt in Schipluiden vanaf de Schelp gewandeld op zaterdag 24 maart, woensdag 28 maart en zaterdag 31 maart om 09.00 uur. Er is na afloop koffie en thee.
De versoberingsbus staat klaar voor een vrijwillige bijdrage aan de vastenactie.
terug