Uitzending van kerkdiensten in beeld

Ongetwijfeld hebt u gemerkt dat u de kerkdienst van 13 december j.l. via kerkomroep.nl ook in beeld kon ontvangen. In de kerk is deze maand apparatuur voor uitzenden van beeld en geluid geïnstalleerd die bedrijfszeker is. Op de orgelgalerij is een regietafel met laptops neergezet, van hier uit kunnen de twee camera’s worden bestuurd en van waaruit men beelden voor de opname kan kiezen.  De camera’s zijn op plaatsen aangebracht waarmee de predikant maar ook het liturgisch centrum goed in beeld kan worden gebracht. Eén camera boven de bank naast de kerkenraadsbank en één camera aan de voorkant van het orgel ter hoogte van de organist. Siem, Adri en Joop hebben op een hoogwerker in de kerk de nodige bekabeling van de regietafel op de orgelgalerij naar de camera’s en de beeldschermen aangebracht, een paar dagen daarna is de apparatuur geplaatst en getest. De zondag daarop hadden de volgers van de kerkomroep naast geluid ook beeld. Nu vanwege de coronabeperkingen de kerkdiensten de komende tijd het zonder kerkgangers moeten stellen kunnen de diensten gelukkig wel live of later worden gevolgd. Zelfs Schipluidenaren die verhuisd zijn kunnen de beelden eenvoudig via kerkomroep.nl ontvangen. We zijn blij dat er de afgelopen tijd twee teams zijn samengesteld, een team voor de beeldenuitzending (TV-team) en een liturgieteam (liedteksten e.d.). De teams zullen de komende weken ervaring opdoen. Op de website van onze gemeente kunt u in de rubriek ‘Kerkdienst beluisteren en meekijken’ meer vinden over de Kerkomroep.

22 december 2020
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.