Uitzenden van kerkdiensten

Drie maanden geleden zijn we gestart met het uitzenden van de kerkdiensten in beeld en geluid. Na wat aanloopproblemen kunt u nu de kerkdiensten of andere diensten bij u thuis meebeleven. Vooral in deze corona-tijd is dit een prachtig hulpmiddel, maar ook voor later als u door wat voor omstandigheden niet in kerk aanwezig kunt zijn. De bediening is in handen van een team van acht personen, bestaande uit jonge en wat oudere gemeenteleden. Ze vinden het allemaal erg leuk om de uitzending te verzorgen. Iedere week zorgen twee mensen uit het team voor de uitzending, zij zorgen ervoor dat de liederen, de schriftlezingen, afbeeldingen ed., die ze doorgestuurd krijgen van de voorganger, klaar staan voor vertoning. In de kerk hangen twee op afstand bedienbare camera’s, men kan gemakkelijk van het ene beeld naar het andere overschakelen. U kunt zo de dienst live volgen maar u kunt de kerkdienst ook nog op een later tijdstip terug kijken.
Aan het geheel hangt echter wel een prijskaartje, de aanschaf van het systeem bestaande uit 2 camera’s, 2 laptops en de software kosten inclusief de bekabeling ongeveer € 12.000,00, de kosten van de licentierechten voor de uit te zenden liederen bedragen jaarlijks € 300,00. Als u hiervoor een donatie wilt doen dan is dat zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL08 RABO 0146 8315 27 t.n.v. Kerkrentmeesters, o.v.v. uitzenden kerkdiensten.

15 maart 2021
 
terug