Uitnodiging voor een Herfst Bakkie ochtend!

Eerst een bakkie koffie of Thee met wat lekkers en wat bij kletsen. Tijdens deze ochtend wordt er een foto reportage van de Jongere reis 2023 van Vamos  gepresenteerd. Een aantal jongeren zijn onder begeleiding naar Brazilië geweest, om daar aan een aantal projecten te gaan werken. Met de vele verhalen en indrukken wat ze daar hebben mee gemaakt kunt u op deze ochtend ook ervaren hoe het daar werkt om iets op te bouwen. Echt heel mooi om te zien! We schenken ook nog wat lekkers en delen wat hapjes. Het zal rond 12.15 uur afgelopen zijn. Neem gerust iemand mee, buren, familie, of mensen die u kunnen brengen…. Ook kunt u aangeven als u vervoer nodig hebt via het Parochie secretariaat: 015 3801810
Nu alles nog op een rijtje:
Herfst Bakkie Ochtend:
wanneer: 17 nov. Aanvang 10.15 uur:
Wie: alle leeftijden: Waar: In Het Baken Dorpstraat Schipluiden.

Wij kijken er naar uit. Komt u ook!!!
Tot ziens!   
Diaconie Jacobus en PKN
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.