Try Out

Try out…
Voor alle min-of- meer- jeugdige muzikanten in de gemeente is er vanaf vrijdag 16 maart gelegenheid om samen muziek te maken in de Kajuit.
Geen oefensessie, maar gewoon lekker samen je favoriete muziek spelen en zingen. Er zijn zoveel mooie liedjes en supergave muziek.
Dus: breng mee die songtekst en muziek, you tube link, je instrument en jezelf!
Tijd: 20.15 uur (na het jeugdorkest) tot 21.30 uur.
See You!
Ron en Nelleke
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.