Terugblik op de werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters in 2021

Beeld en Geluid
De beelduitzending van de zondagse erediensten is geoptimaliseerd, dankzij een enthousiast team van acht personen kunnen we in deze coronaperiode iedere viering via kerkomroep.nl volgen.
Tuin
Het tuinteam dat iedere week de tuinen van de pastorie en de kerk onderhoudt en ook andere klussen doet, heeft dit jaar een nieuwe motormaaier en vertikuleermachine aangeschaft. Gereedschap waarmee ze het tuinonderhoud met plezier en met minder zware inspanning kunnen doen.
Kerk & Gebouwen
Het houtwerk in de kerk zoals de preekstoel, de Keenenburghbank en de andere bank, het koor- en doophek zijn door vrijwilligers opnieuw in de was gezet.
Plannen zijn gemaakt om op het dak van Het Anker nieuwe pannen en panlatten te leggen. We onderzoeken nog of we het dak dan gelijktijdig laten isoleren. Dit jaar zal deze klus worden uitgevoerd. We hebben een offerte aangevraagd bij Greep en van den Burgh. Deze aannemer was ooit de uitvoerder van de bouw van het nieuwe Baken. Ook zal deze aannemer het beschadigde toilet in de hal aanpakken.
De deuren vanuit de hal naar de kerk en de andere deuren in de hal zijn opnieuw geverfd, dit jaar komt de trap naar de orgelgalerij en het muurwerk van de orgelgalerij aan de beurt.
Kadewerkzaamheden
Over het kadewerk ter hoogte van de kerk hebben we overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap en de aannemer in verband met de eventuele gevolgen van de kadewerkzaamheden voor de grondwaterstandstand rond de kerk. Over de bomen langs de kade hebben we overleg gehad met de wethouder.
De scheurvorming tussen het torentravee en de kerk meten we ieder kwartaal op. Gelukkig geven de metingen van het afgelopen jaar geen onrustbarend beeld. Ook de grondwaterstand wordt om de drie maanden afgelezen om te zien of de grondwaterstand wellicht van invloed is op eventuele zetting van de toren.
Zomeropenstelling
De Kerkrentmeesters hebben het openstellen van de kerk op 14 zaterdagmiddagen in de zomermaanden georganiseerd, zo’n 500 bezoekers hebben onze kerk bezocht. De meeste bezoekers van buiten het dorp waren verwonderd over de kerk en het prachtige interieur. Jacques Moerman heeft een kleine tentoonstelling over de grafplaatjes ingericht, vanaf augustus is het werk van Rina Groot en Tineke van Gils tentoongesteld. Iedere zaterdagmiddag hebben onze organisten en gastorganisten gespeeld. Op het monumentenweekend heeft het trio Koos van Beurden (piano, twee violen) om het half uur een concert gegeven.
Personeel en vrijwilligers
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Adri van Schie als voorzitter en ook Dick Guliker heeft het College verlaten. Gerard Mostert heeft het ambt van ouderling kerkrentmeester opgepakt en is tevens voorzitter geworden. Robert van der Linde is toegetreden als kerkrentmeester. Komend jaar wordt het team versterkt met Wil Dijkshoorn. Zij zal zich met name bezighouden met het contact met de vele vrijwilligers.
Voor het afscheid van het oud papier team hebben we een bescheiden feestje gehouden i.v.m. corona. Daarnaast hebben we afgelopen zomer voor alle vrijwilligers een gezellige bijeenkomst georganiseerd.
Achter de schermen
Er zijn financiële taken uitgevoerd zoals de begroting en alle betalingen en taken die met de bedrijfsvoering te maken hebben. Regels vanuit de overheid die voor bedrijven gelden, gelden meer en meer ook voor ons. Daarvoor moeten we beleid opstellen. Veiligheid van de medewerkers en kerkbezoekers moet gewaarborgd zijn. Zo hebben we een vluchtplan opgesteld en er is een oproep geplaatst voor een preventiemedewerker.
Een groot deel van onze tijd is ook opgeslokt door corona. Na elke persconferentie was het meteen raak met extra vergaderingen, beleid aanpassen, overleggen over toepassing van de maatregelen enzovoorts.
Tot slot
Voor dit nieuwe jaar staan er weer nieuwe uitdagingen en vervolgwerkzaamheden op stapel. We gaan deze uitdagen niet uit de weg en doen ons uiterste best om onze prachtige kerk en gemeenschap voor nu en in de toekomst te behouden. We zijn dankbaar voor uw bijdrage en het door u in ons gestelde vertrouwen.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35