zaterdag 4 februari 2023

Walking-diner

Locatie: 
 Het Baken
Tijdstip: 
 18:00 uur

4 februari WALKING DINNER
Meer informatie volgt. Intekenlijst komt te liggen in de hal van de kerk. Opgeven kan bij Janna van Oyen of Trudi Bouwmeester
 

terug
 


Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 26 maart 2023
10.00 uur  
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jubileumviering m.m.v. Cantorij
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.