4 februari WALKING DINNER

Om 18.00 uur krijgen de gasten het adres waar ze gaan eten. We verwachten iedereen om 20.30 uur terug in Het Baken voor het toetje, ook de gastgezinnen. Onder het genot van koffie, thee of wat anders kunnen we nog gezellig napraten. We proberen om 22.00 uur af te sluiten. Hoop dat het voor iedereen zo duidelijk is.
Zijn er vragen dan horen wij dat graag.
Hartelijke groeten van,
Trudi Bouwmeester, tel.nr. 06-1354 6944, 015-380 9311 en
Janna van Oyen, tel.nr. 06-5115 3701, 015-380 9184.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 10 december 2023
10.00 uur 
Ds. K. Hage uit 's Gravenzande
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.