Samen wordt tweewekelijks en de dag van aanleveren wordt gewijzigd

En om er zeker van te zijn dat PostNL het blad voor zondag kan bezorgen moeten de berichten eerder aangeleverd worden. Dat betekent dat de kopij voortaan uiterlijk op woensdagavond om 19.00 uur bij ons aangeleverd dient te worden (was zaterdag 12.00 uur).
Concreet betekent dit als voorbeeld voor de eerste bezorging na 1 juli het volgende. Aanlevering kopij voor woensdagavond 26 juni 19.00 uur, bezorging van het blad Samen op vrijdag 5 juli met de berichten voor de weken van de zondagen 7 en 14 juli. Als u berichten heeft is het in het begin vast een puzzeltje: pakt u de kalender er maar bij.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen, bv. via samen@protestantschipluiden.nl
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 28 juli 2024
10.00 uur Mevr. Ds. S. van der Hoek 
uit Naaldwijk


Kerkomroep, luisteren en kijken

U kunt u gave overmaken op:
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35