Periodieke Gift

 Uw gift aan de Protestantse Gemeente Schipluiden kan altijd aftrekbaar zijn van de belasting!


Een gift aan de kerk is aftrekbaar van de belasting. Onze kerk heeft daarvoor de ANBI-status. Aan normale giften zitten echter wel beperkingen zoals een inkomensafhankelijke drempel.
Maar, er bestaat ook een periodieke gift. Dat is een gift die jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar wordt verstrekt en waarvan het minimum vastligt. Deze periodieke gift kunt u jaarlijks in zijn geheel als aftrekbare post in uw aangifte inkomstenbelasting opvoeren mits u deze vastlegt via een schriftelijke overeenkomst met ons. U belooft daarbij dat u minstens de komende 5 jaar een gift doet. Langer kan uiteraard ook. Op de overeenkomst kunt u ook aangeven onder welke omstandigheden de periodieke gift eindigt. Bijvoorbeeld als u uw baan verliest.
De actie Kerkbalans leent zich heel goed voor periodieke giften. Dat komt namelijk elk jaar weer terug.
De periodieke gift geeft de mogelijkheid om een aardig deel van deze gift via de inkomstenbelasting terug te krijgen. Hierdoor kunt u een deel van het belastingvoordeel aanwenden om uw bijdrage aan de kerk te verhogen. Zo draagt u meer bij zonder dat het u extra lasten oplevert.

Voor het aangaan van de periodieke gift kunt u gebruik maken van het standaard formulier dat u kunt hieronder kunt downloaden. Wij hebben onze gegevens waar mogelijk al voor u ingevuld.

De ANBI status van onze gemeente kunt u controleren door op deze link te klikken: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Vul bij instelling “Protestantse Gemeente Schipluiden” in en u ziet de ANBI status van zowel de kerkrentmeesters (RSIN  002549852) als de diaconie (RSIN 824136056). Let op: als u de bijdrage Kerkbalans opvoert als aftrekpost gebruik dan het RSIN nummer van de kerkrentmeesters. Dit nummer is al ingevuld op het formulier.

Download Formulier Periodieke Gift

U hoeft dit formulier niet naar de Belastingdienst te versturen. Stuur beide ondertekende exemplaren van het formulier naar de penningmeester van de kerkrentmeesters. Hij/zij vult het transactienummer in en ondertekent eveneens het formulier. Hierna gaat één exemplaar terug naar u. Bewaart u dit exemplaar goed want de Belastingdienst kan er om vragen. De kerk bewaart de schriftelijke overeenkomst ook.

Meer informatie over periodieke giften is te vinden op de site van de Belastingdienst:
 
www.belastingdienst.nl
(voer als zoekterm “periodieke giften” in).

Het college van kerkrentmeesters
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 1 oktober 2023
10.00 uur  
Mevr. Ds. G.J. Stougie uit Pernis

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.